ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА
Хөтөлбөрийн нэр:Барилгын инженер
Хөтөлбөрийн мэргэших чиглэл: D580200 (1) Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер
Хөтөлбөрийн индекс: 073202
Сургалт явуулах хэлбэр: Өдөр, эчнээ
Хөтөлбөрийг хариуцах салбарын нэр: ТТДС, Барилга, Архитектурын тэнхим
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нэгжийн хаяг: ТТДС, Барилга , Архитектурын  тэнхимийн эрхлэгч Д. Уранчимэг, ТТДС-ийн байр, В-304 тоот,   
Цахим хаяг: uranchimeg.d@iet.edu.mn Утас: 88114883
Сургалт явуулж ирсэн түүх, туршлага
Сургуулийн эрхэм зорилго, зорилтууд
Барилгын тэнхимийн эрхэм зорилго
Хөгжлийн зорилго, чиглэл
Хөтөлбөрийн зорилго
Хөтөлбөрийн зорилтууд
Сургуулийн эрхэм зорилго ба хөтөлбөрийн сургалтын зорилго, зорилтууд хоорондын уялдаа, холбоо
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Шинэчлэгдсэн зураг

 
БАЙРШИЛ
Улаанбаатар 16081, Баянгол дүүрэг,           10-р хороолол, 5-р хороо, Энхтайваны     өргөн чөлөө - 90, 210526 ш/х- 389
ВЕБСАЙТ: www.iet.edu.mn       ФАКС: 7000-7631
ТЕЛЕФОН: 7000-7630                 И-МЭЙЛ ХАЯГ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Search