Go to Top

сургалтын үйл ажиллагаа

ЭЛСЭЛТ

Элсэгчдэд зориулсан бүх төрлийн мэдээллийг үзэх

Дэлгэрэнгүй

ОЮУТАН, СУРАГЧ

Сургуулийн нийт оюутан, сурагч нартай холбоотой бүх төрлийн мэдээллийг үзэх

Дэлгэрэнгүй

Шинэ мэдээлэл

Техник технологийн дээд сургуулийн цахим сэтгүүлүүд...

  • Техник технологийн дээд сургуулийн монгол танилцуулга...
  • Техник технологийн дээд сургуулийн англи танилцуулга...