Go to Top

сургалтын үйл ажиллагаа

ЭЛСЭЛТ

2014-2015 оны Элсэгчдэд зориулсан бүх төрлийн мэдээллийг үзэх

Дэлгэрэнгүй

ОЮУТАН, СУРАГЧ

Сургуулийн нийт оюутан, сурагч нартай холбоотой бүх төрлийн мэдээллийг үзэх

Дэлгэрэнгүй

Шинэ мэдээлэл

Техник технологийн дээд сургуулийн цахим сэтгүүлүүд...

  • Техник технологийн дээд сургуулийн англи танилцуулга...
  • Техник технологийн дээд сургуулийн монгол танилцуулга...