Go to Top

сургалтын үйл ажиллагаа

ЭЛСЭЛТ

2014-2015 оны Элсэгчдэд зориулсан бүх төрлийн мэдээллийг үзэх

Дэлгэрэнгүй

ОЮУТАН, СУРАГЧ

Сургуулийн нийт оюутан, сурагч нартай холбоотой бүх төрлийн мэдээллийг үзэх

Дэлгэрэнгүй

Шинэ мэдээлэл

Цахим сэтгүүл

Техник технологийн дээд сургуулийн англи танилцуулга...